Членство в български и международни организации

Членство в български и международни организации

Член на Софийската адвокатска колегия

Член на ФБТИК