Отговорност към околната среда

Отговорност към околната среда

Поддържането на чиста околна среда е едно от най-съществените предизвикателства на нашето време. Екологичният въпрос е значим както за всеки отделен индивид, така и за човечеството като цяло и съответно отговорността за полагането на последователни системни усилия в тази насока е общочовешка. Именно по тази причина се стремим да развиваме нашата дейност по начин, съвместим със защитата на околната среда и въздействието, което оказваме върху нея да бъде минимално.

  • Осветлението в адвокатската кантора е енергоспестяващо;
  • Стремим се да принтираме възможно най-малко хартия, а когато това е неизбежно, в по-голямата част от случаите, го правим двустранно;
  • Стараем се да рециклираме използваните продукти и да изхвърляме генерираните отпадъци разделно;
  • Подканяме лицата, с които водим електронна кореспонденция да се въздържат от излишна употреба на хартия;
  • Опитваме се да използваме техническа апаратура, която оказва минимално въздействие върху околната среда.