адв. Дилян Начев

адв. Дилян Начев

Образование:
2005 г. – завършил средно образование в Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“.
2010 г. – завършил висше юридическо образование в университета „Лион 2 (Франция) със специалност „Сравнително търговско право“ и обучение в „Университета на Монреал“ (Канада).
2016 г. – присъдена му е образователна и научна степен „доктор“ за успешно защитен дисертационен труд на тема „Злоупотреба с право /понятие, приложно поле, последици/“ - СУ „Св. Климент Охридски“.

Професионална и научна дейност:
06.2010 г. – 09.2010 г. – юридически стаж в адвокатска кантора „Но, Коен, Амир-Азлани и съдружници“ (Париж, Франция).
02.2011 г. – 10.2013 г. – юридически консултант в адвокатска кантора „Илиева, Вучева и Ко“ (София).
От 10.2013 г. – адвокат в Софийската адвокатска колегия.
09.2011 г. – 06.2017 г. – асистент в катедра „Теория и история на държавата и правото“ в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
От 06.2017 г. – главен асистент в катедра „Теория и история на държавата и правото“ в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Списък с публикации:

 

Езици:
български, френски, английски и руски.